วิธีการฝึกเด็กให้มีไหวพริบ การพูดและการคิด

เด็กถือได้ว่าเป็นวัยแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพราะในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สมองนั้นเปิดรับสิ่งต่างๆ เข้ามาอย่างมากมาย เราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาในวัยเด็กเป็นวัยที่ควรให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องต่างๆ มากที่สุด เพื่อที่ว่าเด็กคนหนึ่งเวลาโตมาแล้วจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไม่รู้สึกแตกแยก อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้นอกจากเรื่องของความรู้แล้วเรื่องของไหวพริบเกี่ยวกับการคิดและการพูดก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน นี่คือวิธีฝึกเด็กให้มีไหวพริบในการพูดและการคิดเพื่อที่จะทำให้เด็กนั้นได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างถูกวิธี

  1. รู้จักเรียนรู้ให้ใช้คำพูดและความคิดจากความเป็นจริง – ความจริงคือสิ่งไม่ตายและเมื่อโตไปสักวันหนึ่งเด็กๆ ก็จะต้องเรียนรู้คำพูดหรือความคิดเหล่านี้จากสังคมอยู่ดี ซึ่งมันคงจะดีกว่าถ้าหากสิ่งเหล่านี้พ่อแม่เป็นคนสอนเขาด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสอนให้เขาโตเกินวัยแต่รู้จักสอนให้เป็นไปตามช่วงอายุและวัยที่ควรจะเป็น เช่น เมื่อเด็กๆ เห็นการแสดงในละครพูดคำหยาบคายก็ควรต้องอธิบายให้พวกเขาได้รับรู้ว่าเป็นคำที่ไม่สมควรพูด เป็นต้น เพื่อให้เขาได้คิดด้วยตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดี
  2. สอนให้เป็นคนช่างสังเกตและจดจำ – เพราะการช่างสังเกตและจดจำจะทำให้เด็กแสดงไหวพริบทางการพูดและการคิดได้เองออกมาโดยอัตโนมัติ หรือถ้าหากว่าเด็กๆ สงสัยอะไรพ่อแม่ก็ควรที่จะต้องอธิบายในสิ่งที่เขาสงสัยให้เกิดความเข้าใจและเกิดความกระจ่างแจ้งมากที่สุด การสังเกตและจดจำบ่อยๆ จะทำให้เด็กรู้สึกว่าเมื่อเจอเรื่องราวอะไรเขาจะมีประสบการณ์และจะมีไหวพริบที่ดีในการพูดและการคิด
  3. ฝึกให้ทำงานอดิเรกที่เขาสนใจ – การที่เด็กสนใจในเรื่องใดแสดงว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากรู้มากที่สุด การจะสร้างไหวพริบให้กับเขาก็สามารถทำได้จากสิ่งที่เขาชื่นชอบ อาทิ ชอบการต่อจิ๊กซอว์ก็สามารถสอนเขาให้คิดได้ว่าจิ๊กซอว์ภาพนี้ควรจะออกมาในลักษณะไหน และให้เขาลองตอบคำถามเพื่อเป็นไหวพริบในการพูดจาโต้ตอบ
  4. ฝึกให้กระตือรือร้นและมีการตั้งคำถามให้อธิบาย – การสร้างความกระตือรือร้นในด้านต่างๆ ให้กับเด็กจะช่วยให้พวกเขารู้สึกอยากทำกิจกรรมและจะเกิดการเรียนรู้ทั้งการพูดและการคิดมากมาย นอกจากนี้การพยายามสร้างคำถามให้เขาได้รู้จักคิดและใช้ความสามารถในการตอบออกมาถือว่าเป็นการฝึกไหวพริบที่ชาญฉลาดให้กับเด็กๆ อย่างแท้จริง